บริการหลังการขาย

การรับประกันวัสดุอุปกรณ์ ตามเงื่อนไขของผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์
 • รับประกันแผงโซลาร์ตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต 10 ปี และ รับประกันประสิทธิภาพของแผงโซลาร์โดยโรงงานผู้ผลิต 25 ปี
 • รับประกัน อินเวอร์เตอร์ ตามเงื่อนไขการรับประกันผู้ผลิต 10 ปี
 • อุปกรณ์ในการติดตั้งจับยึดแผง  (Mounting)  รับประกัน 2 ปี 

*** ทั้งนี้ การรับประกันสำหรับวัสดุอุปกรณ์อื่นๆไม่ครอบคลุมซึ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือที่หมดอายุจากการใช้งาน หรือเสื่อมสภาพตามอายุของอุปกรณ์  ตามเงื่อนไขการรับประกันโดยผู้ผลิต ลูกค้าจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่ตามอายุการใช้งานด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง  

รับประกันผลงานการติดตั้ง พร้อมโปรแกรมการดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการตรวจเช็คปีละ 2 ครั้ง ตามรายการรับประกันดังนี้
 1. ตรวจสอบการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)
 2. ตรวจสอบโครงสร้างการยึดแผง (Mounting Structures)
 3. ตรวจสอบระบบเชื่อมต่อ (Connecting and Wiring)
 4. ตรวจสอบเครื่องแปลงไฟ (Inverter)
 5. ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าประจำบ้าน (Panel Board)
 6. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน (Circuit Breaker)
 7. การล้างแผง, ทำความสะอาด 4 ครั้ง  
นอกเหนือจากการรับประกันข้างต้น หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯซ่อมแซมทางบริษัทจะรับซ่อมโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 • อัตราคิดค่าบริการซ่อมสินค้าตามอัตราที่ทางบริษัทฯกำหนด 
 • รับประกันหลังการซ่อมตามอาการแล้วแต่กรณี (จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการเข้าซ่อม)

ready to build A future with us?

testt
เคล็ดลับ! ถ้ารีไฟแนนซ์พร้อมติดโซลาร์ จะคืนทุนได้เร็วกว่าเดิม*