แพ็กเกจ

 • ตัวอย่าง แพคเกจสำหรับการติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือ อาคาร

ผลิตไฟฟ้า 3 Kw 4,380 หน่วย/ปี
พื้นที่ติดตั้ง ประมาณ 24 ตร.ม.
10
หลอดไฟ 14 w 10 ดวง
3
LED TV 42" นิ้ว 3 เครื่อง
2
ตู้เย็น 15 คิว 2 เครื่อง
2
แอร์ 12,000 BTU 2 เครื่อง
ประหยัดค่าไฟ 945,295 บาท ใน 25 ปี
ผลิตไฟฟ้า 5 Kw 7,300 หน่วย/ปี
พื้นที่ติดตั้ง ประมาณ 40 ตร.ม.
20
หลอดไฟ 14 w 10 ดวง
5
LED TV 42" นิ้ว 3 เครื่อง
3
ตู้เย็น 15 คิว 2 เครื่อง
4
แอร์ 12,000 BTU 2 เครื่อง
ประหยัดค่าไฟ 1,575,491 บาท ใน 25 ปี
ผลิตไฟฟ้า 10 Kw 14,600 หน่วย/ปี
พื้นที่ติดตั้ง ประมาณ 80 ตร.ม.
40
หลอดไฟ 14 w 10 ดวง
6
LED TV 42" นิ้ว 3 เครื่อง
3
ตู้เย็น 15 คิว 2 เครื่อง
6
แอร์ 12,000 BTU 2 เครื่อง
ประหยัดค่าไฟ 3,150,982 บาท ใน 25 ปี
 • ตาราง รายละเอียดแพ็กเกจ

FIRST SOLAR (Thin Film)

กำลังการผลิต เงินลงทุน จำนวนแผง
ที่ใช้ติดตั้ง
พื้นที่ในการติดตั้ง
(โดยประมาณ)
ระยะทางสายไฟ
และท่อร้อยสายไฟ
หน่วยไฟฟ้า
ขั้นต่ำ / เดือน
ประหยัด / เดือน
4.7 บ./หน่วย
หน่วยไฟฟ้า
ขั้นต่ำ / ปี
ประหยัด / ปี
4.7 บ./หน่วย
คืนทุน (โดยประมาณ)
4.7 บ./หน่วย
3.6 kWp 285,000 บาท 35 32 ตร.ม. 80 เมตร 438 หน่วย 2,059 บาท 5,256 หน่วย 24,704 บาท 12 ปี
5 kWp 380,000 บาท 49 44 ตร.ม. 110 เมตร 608 หน่วย 2,859 บาท 7,300 หน่วย 34,310 บาท 11 ปี
8 kWp 565,000 บาท 78 70 ตร.ม. 150 เมตร 973 หน่วย 4,575 บาท 11,680 หน่วย 54,896 บาท 10 ปี
10 kWp 710,000 บาท 98 88 ตร.ม. 150 เมตร 1,217 หน่วย 5,718 บาท 14,600 หน่วย 68,620 บาท 10 ปี

PV MODULE (Polycrystalline)

กำลังการผลิต เงินลงทุน จำนวนแผง
ที่ใช้ติดตั้ง
พื้นที่ในการติดตั้ง
(โดยประมาณ)
ระยะทางสายไฟ
และท่อร้อยสายไฟ
หน่วยไฟฟ้า
ขั้นต่ำ / เดือน
ประหยัด / เดือน
4.7 บ./หน่วย
หน่วยไฟฟ้า
ขั้นต่ำ / ปี
ประหยัด / ปี
4.7 บ./หน่วย
คืนทุน (โดยประมาณ)
4.7 บ./หน่วย
3 kWp 240,000 บาท 12 24 ตร.ม. 80 เมตร 365 หน่วย 1,716 บาท 4,380 หน่วย 20,586 บาท 12 ปี
5 kWp 350,000 บาท 20 40 ตร.ม. 110 เมตร 608 หน่วย 2,859 บาท 7,300 หน่วย 34,310 บาท 10 ปี
8 kWp 520,000 บาท 32 64 ตร.ม. 150 เมตร 973 หน่วย 4,575 บาท 11,680 หน่วย 54,896 บาท 9 ปี
10 kWp 642,000 บาท 40 80 ตร.ม. 150 เมตร 1,217 หน่วย 5,718 บาท 14,600 หน่วย 68,620 บาท 9 ปี

หมายเหตุ

 • * ราคาข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และสำหรับการติดตั้งในพื้นที่เขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 • * การคำนวณปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ขั้นต่ำ/ปี ใช้สมมติฐานความเข้มแสงอาทิตย์สูงสุดที่ 4 ชั่วโมง/วัน
 • * ระยะทางสายไฟและท่อร้อยสายไฟ กรณีเกินกว่าระยะทางที่กำหนดข้างต้นคิดราคา 200 บาท/เมตร
 • * บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและข้อมูลทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงแค่ประมาณการ ไม่ใช่คำรับประกัน โดยปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ, มุมองศา, การถูกบดบัง, พื้นที่ติดตั้ง

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

 • 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)
  • 1.1 รับประกันสินค้า 10 ปี โดยที่ความเสียหายต้องเกิดจากตัวสินค้าเอง ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก
  • 1.2 รับประกันประสิทธิภาพ แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทำงานได้ไม่ต่ำกว่า 80% ภายใน 25 ปี
 • 2. อินเวอร์เตอร์ของ ABB รับประกันสินค้า 5 ปี สามารถซื้อประกันต่อได้อีก 5 ปี รวมเป็น 10 ปี
 • 3. ทางบริษัทฯบริการตรวจเช็คระบบให้ฟรีเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงาน
Top